top of page

เราบริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว และรถตู้ วีไอพี มาตรฐานสากล

รถบัส, รถมินิบัส, รถทัวร์, รถโค้ช, รถบัสนำเที่ยว, รถบัสทัศนาจร, รถบัส รับ-ส่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ขนาด 24-28-30-34-40-42 ที่นั่ง

กรุณาแจ้งรายละเอียด 
1.จุดหมายต้นทางและปลายทาง 
2.จำนวนผู้โดยสาร 
3. วันเดินทางไป-กลับ
4.ตารางการเดินทางในแต่ละวันอย่างละเอียด (จำเป็น) 

หมายเหตุ : จุดหมายเริ่มต้น - ให้บริการพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

จุดหมายปลายทาง - ให้บริการทั่วประเทศ

เช่ารถบัส, มินิบัส, รถทัวร์, รถโค้ช, รถบัสนำเที่ยว, รถบัสทัศนาจร, รถบัสรับ-ส่ง พนักงาน, 
รถบัสโดยสารไม่ประจำทาง, รถบัสเช่าเหมาคัน ปรับอากาศชั้นเดียว และชั้นครึ่ง และรถตู้ วีไอพี

Coach Fleet

Success! Message received.

icons-400sq-meet-requirements.png
หจก.ลพบุรีพงษ์ประเสริฐทัวร์

เลขที่ 192 ซอยรามอินทรา 23  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

โทร. 0-2970-9329-30  แฟ็กซ์ 0-2970-9328

bottom of page